Taşeron İşletmelere de Sigorta Zorunlu!

Madencilikte taşeron işletmelere de sigortanın zorunlu olduğu duyuruldu.

Hazine Müsteşarlığı, 6 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası’nın madenlerdeki taşeron işletmeler için de zorunlu olduğunu duyurdu.

Hazine’den yapılan açıklamada, söz konusu zorunlu ferdi kaza sigortası hakkında kararın “Sigorta Yaptırma Zorunluluğu” başlıklı maddesinde işvereni izleyen ve Bakanlar Kurulu kararının mezkur amir hükmünde belirtilen faaliyetlere bağlı olarak yaptırılan sigortanın, madencilik faaliyetini gerçekleştiren ruhsat sahibi, rödovansçı veya taşeronların anılan sigorta ettiren konumunda olduğunun altı çizildi.


Sigortacı Gazetesi