Trafik Sigortası fiyatları neden arttı?

‘Sektör 10 yılda 7 milyar TL zarar yaptı, trafik primlerinde artış kaçınılmaz hale geldi’

 

Türkiye Sigorta Birliği tarafından yapılan açıklamada, zorunlu trafik sigortası poliçelerindeki prim artışının nedenleri vurgulanarak, son 10 yılda katlanarak artan zararın sektörün özsermayesini etkiler noktaya geldiği belirtildi. Mevzuattaki belirsizliklerin kanuni düzenlemelerle ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Türkiye Sigorta Birliği, zorunlu trafik sigorta poliçelerinin fiyatlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Birlik açıklamasında prim artışında nelerin etkili olduğu belirtilerek, sektörün alınan tüm önlemlere rağmen 10 yıldır bu branşta zarar ettiği vurgulandı. Bu zararın artık şirketlerin özsermayelerini olumsuz yönde etkilemeye başladığı ve acil kanuni düzenleme ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Zorunlu trafik sigortasında sigorta şirketleri 2015 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 1.7 milyar TL gibi çok yüksek miktarda zarar etti. Sektörün son 10 yıllık zararı ise 7 milyar TL’ye ulaştı (Tablo 1). Bu durum zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin yanı sıra şirketlerin varlığının sürdürülebilirliği açısından ciddi risk oluşturmaya başladı. 2015 yılının ilk 9 ayı itibariyle şirketlerin özsermaye karı negatife dönerek - % 1.5 olarak gerçekleşti (Tablo 2). Bu gösterge şirketlerin zorunlu trafik sigortasından kaynaklanan zararlarını tüm diğer branşlardaki karlılıklarıyla bile engelleyemediklerinin en önemli göstergesi oldu.

Sektörün uzun süredir devam bu olumsuz gidişi sigortalılara yansıtmamaya çalıştığı, ancak bugün uzun süredir ertelenen fiyat artışlarını yansıtmak zorunda kalındığı vurgulanan açıklamada, zararın başlıca nedenleri ise şöyle sıralandı:

- - Teminat tanımlarında netlik olmaması nedeniyle farklı yargı kararları oluşması,

- - Bedeni tazminat ve araç değer kaybı hesaplamalarında standartların olmaması, standartların olmaması nedeniyle ortaya çıkan aracılar nedeniyle bedeni tazminatların tutarlarına itiraz edilerek dosyaların yargıya taşınması,

- - Dövizdeki, dolayısıyla yedek parça maliyetlerindeki artışlar,

- - Çok fazla kaza yapan sürücüler…

Birlik açıklamasında, önümüzdeki dönemde başta Trafik Kanunu olmak üzere mevzuatta belirsizliği ortadan kaldıracak ve farklı uygulamalar yapılmasını engelleyecek değişikliklerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, serbest tarife uygulamasından vazgeçilmemesi, kaza yapmayan ile kaza yapan arasındaki farkı azaltan müdahalelerin yapılmaması gerektiği ifade edilerek, aksi durumda özellikle hasarsız araç sahiplerinin üzerindeki trafik prim yükünün daha da artacağı vurgulandı.

Trafik kazaları ülkemizin kronik sorunlarından biri olup, azaltılması için kamu otoritesi tarafından önlemler alınmakta ve desteklenmektedir. Trafik sigortası da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafik kazalarında üçüncü şahısları korumak amacıyla ihdas edilen zorunlu bir sigortadır. Sigorta sistemi, oluşan zararın tazmin edilmesi yanında trafik kazalarının önlenmesi ve azaltılmasına yönelik bir işlevi de yerine getirmektedir. Zorunlu trafik sigortası primlerindeki artışın caydırıcı etkisi, sürüş güvenliğine katkı sağlayarak trafik kazalarını önleyici etkiye sahiptir. Nitekim, 2010 yılından itibaren hasarlı sürücülerin yer aldığı 1, 2 ve 3’üncü kademedeki poliçe sayısındaki azalış ve hasarsız sürücülerin yer aldığı 5, 6 ve 7’nci kademedeki poliçelerin artış trendi bu görüşün doğruluğunu ortaya koymaktadır.

Zorunlu trafik sigortası primleri 2008-2013 tarihleri arasında kısmi serbest tarife, 2013 yılından itibaren de serbestçe sigorta şirketleri tarafından belirlenmektedir. Sigorta şirketleri riski doğru fiyatlayarak trafik kurallarına uyan ve kaza yapmayan sürücüler ile sık kaza yapanları birbirinden ayırarak, kusurlunun oluşturduğu maliyeti kusursuza yüklemeyerek, adil ve sigorta tekniğine uygun politika izlemektedirler. Bu çerçevede trafik sigortası primleri kişiye ve kullanım türüne özel, ayrıca trafik kaza geçmişleri değerlendirilerek belirlendiğinden sürücülerimizin araç kullanırken trafik kurallarına uygun hareket etmesi prim maliyetini azaltmak açısından çok büyük önem arz etmektedir.

 

Kamuoyuyla saygıyla paylaşırız…

Türkiye Sigorta Birliği

 

Kaynak: www.tsb.org.tr